Prečo my?

Prečo práve Simulta ?

Našou ústrednou snahou je predovšetkým vysoká kvalita a hlavne najvyššia spokojnosť zákazníka. To znamená, že Simulta sa teda snaží odlíšiť a posilňovať vlastnú značku poskytovaním služieb, ktoré zákazníka potešia a hlavne prekročia jeho očakávania.

Starostlivosť o zákazníka zahŕňa:

  • Systém zabezpečenia kvality a zákaznícky servis
  • Sledovanie a vyvodzovanie záverov zo vzniknutých chýb
  • Dôraz na význam zodpovednosti personálu vo vzťahu k zákazníkovi
  • Presvedčivú záruku

Efektivita a flexibilita

Ako poskytovateľ komplexných jazykových služieb vychádzame zákazníkovi v jeho požiadavkách maximálne v ústrety. Pohotovo, efektívne a flexibilne vytvárame riešenia a postupy umožňujúce zákazníkovi získať čo najkvalitnejší produkt.

Rešpektujeme a ceníme si pritom našich dodávateľov a snažíme sa, aby sa zákazník dostal k skutočným odborníkom v želanej oblasti.

Predvídavosť

Stabilitu spoločnosti spájame s myslením na budúcnosť prostredníctvom zdokonaľovania pracovných procesov. Okamžite využívame všetky dostupné najmodernejšie postupy a nástroje na podporu prekladov.

Pracujeme tak, aby sme predvídali a boli pripravení na budúce požiadavky zákazníka.

Solídnosť

Naša solídnosť spočíva predovšetkým v tom, že si ceníme, rešpektujeme a obklopujeme sa kvalitnými dodávateľmi, ktorí nám zabezpečia spoľahlivé výstupy a dobré meno. Našou internou snahou je optimalizácia prevádzkových nákladov spojená s vysokou efektivitou práce.

Naším prvoradým cieľom nie je len zisk, ale dlhodobé budovanie postavenia solídneho a spoľahlivého dodávateľa na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Spoločenská zodpovednosť

Sme striktným zástancom dodržiavania zákonnosti, etiky a morálky nielen v oblasti nášho pôsobenia, ale aj v celospoločenskom meradle. Odmietame korupciu a nekalé obchodovanie .

Zaručujeme diskrétnosť, spoľahlivosť, kvalitu a seriózny prístup. S vedomím sociálnej zodpovednosti prispievame na činnosť dobročinných mimovládnych organizácií. Riadime sa európskym etickým kódexom prekladateľov a tlmočníkov.

Weblogo