Vitajte

Spoločnosť Simulta poskytuje tlmočnícke a prekladateľské služby od roku 1992. Za 18 rokov svojho pôsobenia uspokojila požiadavky celého radu zákazníkov na Slovensku i v zahraničí.

Ilustrácia - nehovoríte? => Preklady
Ilustrácia - nerozumiete? => Tlmočníctvo
Ilustrácia - nedôverujete? => Diskrétnosť

Neovládate všetky jazyky?

Preklady

Pomôžeme vám. Prekladáme a tlmočíme do všetkých svetových jazykov.

Nerozumiete?

Tlmočníctvo

Zabezpečíme tlmočenie presne také, aké potrebujete.

Nedôverujete?

100% Diskrétnosť

Okrem etického kódexu a súvisiacich zásad profesionálneho dodávateľa prekladateľských a tlmočníckych služieb garantujeme maximálnu diskrétnosť.

O nás

Sme spoluzakladateľom a členom európskych konzorcií prekladateľských kancelárií EUPHARIA a EULOGIA poskytujúcich služby najvyššej kvality. Počas nášho pôsobenia boli našimi zákazníkmi o. i. Rolls Royce, úspešní účastníci PPP Projektov, PHARE, IKEA, projekt Excelentná univerzita a zabezpečovali sme preklady a tlmočenie na významných samitoch, vrátane bratislavského samitu s Georgeom W. Bushom a Vladimírom Putinom.

Viac o nás
Weblogo