ceny?

O cenách

Ceny za preklad a tlmočenie šijeme na mieru podľa základného cenníka a rozsahu, náročnosti, odbornosti a termínu dodania. Vypracovanie predbežnej cenovej ponuky je podmienené objemom zákazky, vyhodnotením náročnosti a termínom dodania.

Záväznú cenovú ponuku dodávame len na základe kompletných materiálov, presných a úplných požiadaviek od zákazníka.

Weblogo